BHP WAŁBRZYCH - THDER - ARKADIUSZ MENDELSKI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Firma zajmuje się profesjonalnym szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników różnych grup zawodowych.

zobacz więcej

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Prowadzimy kursy i szkolenia w systemie FACC FRIST AID CERTIFICATION CENTER OF LONDON Prowadzimy również podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli.

zobacz więcej

SZKOLENIA - PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Prowadzimy kursy i szkolenia w systemie FACC FRIST AID CERTIFICATION CENTER OF LONDON

KURSY:

- kurs czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia wobec dorosłych, dzieci i niemowląt oraz dodatkowej pomocy wraz z użyciem AED - kompletny kurs ratowników pierwszego kontaktu FACC

- kurs czynności ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia wobec dorosłych, dzieci i niemowląt oraz dodatkowej pomocy

- kurs czynności ratowniczych w sytuacjach zagtożenia życia wobec dorosłych, dzieci i niemowląt oraz dodatkowej pomocy wraz z użyciem AED - kompletny kurs ratowników pierwszego kontaktu FACC dla nauczycieliSZKOLENIA:

- podstawowe szkolenie pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby powyżej 8 roku życia, pomiędzy  1 a 8 rokiem życia, poniżej 1 roku życia oraz dodatkowa pomoc

- podstawowe szkolenie pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby powyżej 8 roku życia, pomiędzy 1 a 8  rokiem życia oraz dodatkowa pomoc

- podstawowe szkolenie pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby powyżej 8 roku życia oraz dodatkowa pomoc

- podstawowe szkolenie pierwszej pomocy z resuscytacją krążeniowo – oddechową osoby powyżej 8 roku życia

- podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieliGALERIA ZDJĘĆ - SZKOLENIA

Szkolenia - pierwsza pomoc przedmedyczna, ppoż, bhp.