BHP WAŁBRZYCH - THDER - ARKADIUSZ MENDELSKI

BHP Wałbrzych

Zapewnij swojej firmie oraz pracownikom bezpieczeństwo i profesjonalizm
Nasza firma zajmuje się takimi zagadnieniami jak:
- szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
- sporządzaniem dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy
- oceną i dokumentowaniem ryzyka zawodowego
- szkoleniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
- kompleksowym prowadzeniem dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ
- pomagamy w wykonaniu nakazów decyzji oraz zarządzeń wydawanych przez oragny kontrolujące ( PIP, PSP)
- pomagamy w przygotowaniu zakładów, obiektów do palnowanych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
Firma zajmuje się profesjonalnym szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników. Zapewnij swojej firmie oraz pracownikom bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i higiena pracy to niesamowicie istotna kwestia, a my pomożemy zrealizować cele Twojej firmy.
Prowadzenie szkoleń ochrony przeciwpożarowej opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
Określanie wymagań obowiązujących przepisów prawnych i ustalanie wynikających z nich działań. Zarządzanie ryzykiem zawodowym...

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Firma zajmuje się profesjonalnym szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników różnych grup zawodowych.

zobacz więcej

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Prowadzimy kursy i szkolenia w systemie FACC FRIST AID CERTIFICATION CENTER OF LONDON Prowadzimy również podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli.

zobacz więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy
BHP Wałbrzych

Określanie wymagań obowiązujących przepisów prawnych i ustalanie
wynikających z nich działań
Zarządzanie ryzykiem zawodowym – ocena ryzyka zawodowego :

- sporządzanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- identyfikacja zagrożeń
- szacowanie ryzyka
- działania korygujące i zapobiegawczeBHP Wałbrzych
Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe:

- kwalifikowanie zdarzeń jako wypadku przy pracy
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
- sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej
- doradztwo w doborze odpowiednich środków zapobiegających wypadkom

Ergonomia warunków pracy:


- organizacja stanowisk pracy
- przeglądy stanowisk pracy wraz z pisemnym protokołem informującym o nieprawidłowościach

PRZEPROWADZANIE KONTROLI WARUNKÓW

pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa Sporządzanie raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy.

USTALANIE CELÓW I PRIORYTETÓW

działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planowanie zadań ukierunkowanych na ich osiągnięcie

OPRACOWANIE BHP

Opracowywanie niezbędnych instrukcji stanowiskowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

OPRACOWANIE NORM

Opracywowanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

REFERENCJE ŚWIADCZĄ O JAKOŚCI

SOLIDNIE

Wszystkie nasze działania prowadzimy od początku do końca z największą starannością.

PROFESJONALNIE

Do wszystkich zadań podchodzimy z należytą uwagę zapewniając wysoki poziom usług.

SKUTECZNIE

Wszystko planujemy dokładnie, tak aby uzyskać najlepsze możliwe rezultaty.

W NASZEJ OFERCIE

Ochrona przeciwpożarowa
BHP Wałbrzych

Nasza firma zajmuje się takimi zagadnieniami jak:

- prowadzenie szkoleń ochrony przeciwpożarowej
- opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
- wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, znaki ppoż
- przeglądy stanu ppoż

GALERIA ZDJĘĆ - SZKOLENIA

Szkolenia - pierwsza pomoc przedmedyczna, ppoż, bhp.

BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

"Thder" Zarządzanie BHP i HACCP
Arkadiusz Mendelski
ul. Nałkowskiej 32 /9
58-309 Wałbrzych
woj. dolnośląskie

tel: 695 934 327
biuro@bhpwalbrzych.pl